Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny

kanalizace a ČOV

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home O projektu

O projektu

Email Tisk PDF

 

Obsah projektu

Náplň tohoto projektu spočívá v odvedení odpadních vod z jednotlivých obcí na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV). Návrh odkanalizování každé jednotlivé obce je řešeno odděleně s přihlédnutím na místní specifika. Odpadní vody z obcí budou kanalizací odváděny na centrální čistírnu odpadních vod, která bude umístěna na levém břehu řeky Veličky v blízkosti panelové komunikace mezi obcemi Kněždub a Žeraviny.

Cíl projektu

Vlastní návrh byl veden snahou o minimalizaci investičních nákladů za současného maximálního celkového zkvalitnění životního prostředí v oblasti nakládání s produkovanými odpadními vodami. Cílem je vytvoření propojené kanalizační sítě mezi obcemi Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny, která bude zaústěna do společné čistírny odpadních vod. Čistící proces ČOV bude splňovat požadovanou účinnost čistění ve smyslu Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a rovněž bude splňovat požadavky legislativy EU uvedené ve Směrnici 91/271/EEC.

Účelem projektu je tedy provést návrh společné kanalizační sítě předmětných obcí, který bude podchycovat produkované splaškové odpadní vody v daných aglomeracích a odvádět je do společné čistírny odpadních vod, která bude zajišťovat svojí účinností čištění plnění Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. a Směrnice 91/271/EEC.

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Prosinec 2010 09:52