Aktuality

Tisk

Přehled aktuálních událostí:

Únor 2011 - Únor 2012

Stavba byla začátkem února 2011 pozastavena z důvodu nedořešeného financování. Jednotlivé objekty byly dokončeny – zakonzervovány a zabezpečeny tak, aby nedošlo k případnému úrazu. Rozestavěné stoky byly ukončeny na jednotlivých šachtách.


 

Leden 2011

Hroznová Lhota - práce na větvi BA 1.1 dokončeny po šachtu BA 30.

Prováděny kanalizační přípojky. Zbývá dokončit povrch vozovky.

 

Tasov - dokončeny  větve CF I - část  a II část po šachtu CE 2. Práce na stoce CG1 a CG2 byly dokončeny. Zahájeny a dokončeny práce na stoce CA 1.1. Zahájena a dokončena stoka CA2. Byly zahájeny práce na stoce CE.

 

Žeraviny - zahájeny práce v prostoru šachty A6, trasa A  - šachta A14. Zahájeny práce na stoce AA – Š AA3. Pracuje se na úseku Š AA3 - AA4.

 

Fotodokumentace průběhu prací v měsíci listopadu k prohlédnutí zde.


Prosinec 2010

Stavební objekty určené k zástavbě v této etapě byly kompletně dokončeny včetně zafoukání kanalizace. Práce musely být výrazně utlumeny z důvodu zimního období.

Fotodokumentace průběhu prací v měsíci listopadu k prohlédnutí zde.


 

 

Listopad 2010

Byly zahájeny práce v Hroznové Lhotě stoce BD. Zahájeny práce na odbočkách pro RD po levé straně.

Zahájeny a dokončeny práce na  stoce  BA 1.2

Probíhaly práce v lokalitě Tasov, byly zahájeny práce na stoce C směrem k CE.

Žeraviny - zahájeny práce v prostoru šachty OK6, trasa A2-AA1.

Fotodokumentace průběhu prací v měsíci listopadu k prohlédnutí zde.


 

 

Říjen 2010

Práce ukončeny dle dílčího harmonogramu pro lokalitu Tasov.   Byly zahájeny práce v Hroznové Lhotě stoce BD a dále probíhaly přípravné práce na zahájení prací dle upraveného harmonogramu v lokalitě Tasov, Žeraviny a ČOV.

Kontrolní den proběhl 16.11.2010 za účasti všech zainteresovaných pracovníků. Jednání se týkala dokončování realizační dokumentace a postupu prací na stavbě.

Fotodokumentace průběhu prací v měsíci říjnu k prohlédnutí zde.


 

Září 2010

Na lokalitě Tasov byly práce kompletně dokončeny dle dílčího harmonogramu. Kamerové i tlakové zkoušky potrubí vyhověly.

Bylo předáno dílčí staveniště pro lokalitu Hroznová Lhota – stoka BD. Následně po předání staveniště byly zahájeny práce na stoce BD, SO 021.

Kontrolní den proběhl 22.9 .2010 za účasti všech zainteresovaných pracovníků. Jednání se týkala dokončování realizační dokumentace a postupu prací na stavbě.

Fotodokumentace průběhu prací v měsíci září k prohlédnutí zde.

 


 

Srpen 2010

Práce se postupně dokončují dle dílčího harmonogramu pro lokalitu Tasov.

Bude probíhat příprava na zahájení prací v Hroznové Lhotě na toce BD.

 

V daném období byla vyhotovena dokumentace skutečného připojení na trase BE.

Byla zahájena a ukončena trasa CA-4-2, CA-4 - zkapacitnění.

Probíhá dokončení šachty Š9 (CA9-CA10), úprava povrchů.

Úprava kolem šachet bude provedena z bet. kostek – v zeleném pásu.

Probíhá úprava povrchů po provedení stok v obci Tasov (stoka CA, CB a CD).

 

Zástupci SÚS prohlásili, že všechny práce na trase byly dokončeny.

Fotodokumentace průběhu prací v měsíci srpnu k prohlédnutí zde.

 


Červenec 2010

Během tohoto období probíhaly práce na trase mezi šachtou CA 16 až CA 21 - tato trasa byla dokončena.

Byly zahájeny práce na trase BE na křižovatce do Tasov – Hr. Lhota a práce pokračovaly se na trase mezi šachtami BE 1 a BE 2 – BE 3 - trasa byla dokončena.

Byla zahájena a ukončena trasa CA-4-2, CA-4 - zkapacitnění.

Fotodokumentace průběhu prací v měsíci červenci k prohlédnutí zde.

 


Červen 2010

V uplynulém období probíhaly práce na trase mezi šachtou CA 10 až CA 16. Byla provedena podle ČSN zatěžovací zkouška hutnění pláně  pod komunikací – CA 14, 15.

Byly zahájeny práce BE na křižovatce do Tasov – Hr. Lnota. Pokračovaly práce na trase  mezi šachtami  BE 1 a BE 2 – BE 3.

Povrchy budou dokončeny následně. Práce pokračují v souladu s dílčím harmonogramem.

Fotodokumentace průběhu prací v měsíci červnu k prohlédnutí zde.


Květen 2010

Zhotovitel zprovoznil zařízení staveniště a bylo zprovozněno pracoviště správce stavby.

19.5.2010 proběhl kontrolní den za účasti všech zainteresovaných pracovníků. Jednání se týkala dokončování realizační dokumentace a přípravě na zahájení stavby. Po skončení KD byla předána dílčí část staveniště - Tasov.

Probíhaly práce na realizační dokumentaci, kontrola zadávací dokumentace a její soulad se stavebním povolením. Byly zahájeny stavební a výkopové práce na stoce CA v Tasově.

Aktualizováno Úterý, 31 Leden 2012 08:38